Mijn naam is Frans Andriessen, ook bekend als Sir-Francis.
Op mijn 10e verjaardag kreeg ik mijn eerste cameraítje, zoín instamatic. Ik wilde meer, zelf alles instellen. Niet lang daarna kocht ik van mijn zakgeld een kunststof Russische camera (voor 30 gulden) waar alles op in te stellen was met behulp van een belichtingsmeter.
Via een relatie bij een krant mocht ik daar geregeld rondkijken en kwam voor het eerst met Nikon in aanraking. Toen al zijn er enkele door mij gemaakte foto's van actualiteiten in de kranten 'Het Vaderland' en de 'Haagsche Courant' gepubliceerd.
Op de luchtvaartschool gezeten maakte ik veel fotoís van vliegtuigen en had daar al een handeltje in. Ondanks dat daar weinig van over bleef kocht ik weldra mijn eerste, gebruikte, Nikon F Photomic. Een geweldige camera en sindsdien nooit meer een ander merk gekocht...(oke, extra nog een Bronica, maar dit is voor middenformaat....).
Heel veel jaren actief geweest in historische autoraces (ik hield de bedrijfsnaam die mijn Engelse vrienden me gaven) en daarbij teksten en foto's gepubliceerd in o.a. Auto Motor Klassiek, Voitures Courant en MG Nieuws. Daartoe beschikte ik over persaccreditatie bij de circuits van Zandvoort, Spa-Francorchamps en Zolder.
Door een veeleisende relatie heeft de fotografie wat jaren op een laag pitje gestaan. Die is nu voorbij, maar daar is wel een geweldige zoon uit voortgekomen.
Daarna ben ik digitaal gaan uitproberen met een Coolpix 880 en de Coolpix 8700. Maar toch, dat zijn geen spiegelreflexen....
Na 45 jaar een D200 aangeschaft en nu twee jaar later een D700, eindelijk weer fullframe!

Momenteel versla ik actualiteiten en (jeugd)sportevenementen met foto's die o.a. gepubliceerd worden in:
- Regionale bladen
- Burgerzaken en Recht
- Nu.nl
- KNSB magazine en website
- Schaaksite
- Internet en intranet gemeente Den Haag
- Websites en nieuwsbrieven van sportverenigingen
- Een website in eigen beheer
In opdracht maak ik grote panoramafoto's (3 bij 1 meter) voor bedrijven en een webwinkel.
Ik wil me nu verder bekwamen in panorama-, architectuur- en portretfotografie.


My name is Frans Andriessen, also known as Sir-Francis.
On my 10th birthday I got my first camera, an instamatic. I wanted more, to adjust everything myself. A short while later I bought a plastic Russian camera (worth 15 euros) from my pocketmoney, one where all the settings were adjustable on basis of an exposure meter.
A friend at a newspaper let me look around there regularly. There I first came in contact with Nikon. In that period several pictures of topicalities were published in the newspapers 'Het Vaderland' en de 'Haagsche Courant'.
When I followed the school for aviation technics I made lots of pictures of airplanes and set up a small trade in them. Dispite a very small margin I managed to buy soon an used Nikon F Photomic. A great camera and since than I never bought another mark. (oke, extra a Bronica but that is for middle format...)
I was many years active in historic car races (I kept the business name my English friends awarded me) and published lots of text and pictures in several old-timer magazines as Auto Motor Klassiek, Voitures Courant en MG Nieuws. Therefore I was granted press-accreditation on the circuits of Zandvoort, Spa-Francorchamps and Zolder.
Because of a demanding relationship, fotography has been on a low level for a decade. Thatís now ended and brought me a wonderful son.
Than I started to try out the digital field with a Coolpix 880 and the Coolpix 8700. But.... itís not a SLR.
After 45 years I bought a D200 and now two years later a D700, finally again fullframe!

Now I cover actualities and (youth)sportevents with pictures which are published in:
- Regional magazines
- Burgerzaken en Recht
- Nu.nl
- KNSB magazine and website
- Schaaksite
- Internet and intranet municipality of The Hague
- Websites and newsletters of sportclubs
- A website in own ownership
At order I make big panoramic pictures (3 by 1 meter) for concerns and a webshop.
Now I want to skil myself in the fields of panoramic-, architectural- and portraitphotography.